۱.

نسوزکاری

 

۱

نام شرکت

شرکت سیمان تجارت مهریز

زمینه مشاوره

اجرای نسوز کاری
۲
آهن اسفنجی اردکان
اجرای نسوز کاری
۳
گندله سازی اردکان
اجرای نسوز کاری
۴
فولاد آذربایجان
تعمیرات نسوز
۵
گندله سازی سنگان
آجرچینی کوره
۶
گندله سازی مادکوش بندرعباس
آجرچینی کوره
۷
ذوب فولاد اردکان
اجرای نسوز و انتخاب متریال
۸
گندله سازی پاسارگاد شیراز
آجرچینی کوره
۹
شرکت فراطرح نورد(نورد میلگرد کاسپین)
تعمیرات نسوز
۱۰
کارخانه گندله سازی آروند نوین رشتخوار
تعمیرات نسوز
۲.

اجرا و نصب

 

۱

نام شرکت

کک خرمشهر

زمینه کاری

نصب و اجرای نسوز
۲
سیمان تجارت مهریز
اجرای نسوز کاری
۳
گندله سازی اردکان
اجرای نسوز کاری
۴
سیمان سپاهان فاز 2
اجرای نسوز کاری
۵
گندله سازی سیرجان
اجرای نسوز کاری
۶
سیمان زرین رفسنجان
اجرای نسوز کاری
۷
ذوب فولاد اردکان
اجرای نسوز کاری
۸
فولاد محمد مهریز
اجرای نسوز کاری
۹
ذوب فولاد اردکان
اجرای نسوز کاری
۱۰
آهن اسفنجی ایران غلطک کاشان
اجرای نسوز کاری
۱۱
ذوب فولاد اردکان
اجرای نسوز کاری
۱۲
گندله سازی بافق
اجرای نسوز کاری
۱۳
فولاد سیاه کوه
آجرچینی کوره
۱۴
گندله سازی بافق
اجرای نسوز کاری
۱۵
ذوب فولاد اردکان
اجرای نسوز کاری
۱۶
گندله سازی همدان
اجرای نسوز کاری
۱۷
گندلهسازی اردکان
آجرچینی کوره
۱۸
گندله سازی بافق
اجرای نسوز کاری
۱۹
فولاد سنگان
اجرای نسوز کاری
۲۱
گندله‌سازی زرند
اجرای نسوز کاری
۲۲
فولاد آذربایجان
اجرای نسوز کاری
۳.

تعمیر

 

۱

نام شرکت

کوره مس خاتون آباد (آسا صنعت اسپادان)

مدت

۳ماه
۲
سیمان زرین رفسنجان
۱ سال
۳
گندله سازی اردکان
۱۵ سال
۴
آهک فولاد خوزستان
۱ سال
۵
فولاد رضا جام
۳ سال
۶
فولاد آذربایجان
۳ سال
۷
سیمان تجارت مهریز
۱۱ سال
۸
فاز 3 سیمان سپاهان
۲ سال
۹
سیمان یاسوج
۲ سال
۱۰
ذوب فولاد اردکان
۹ سال
۱۱
گندله سازی همدان
۱ سال
۱۲
گندله سازی زرند ایرانیان
۱ سال
۱۳
فولاد سنگان
۱ سال
۱۴
گندله سازی بافق
۱ سال
۱۵
کارخانه گندله سازی آروند نوین رشتخوار
۱ دوره(۱۴۰۱)
۱۶
شرکت فراطرح نورد(میلگرد کاسپین)
۱ دوره(۱۴۰۲)
۴.

نظارت

 

۱

نام شرکت

سرب و روی مهریز

زمینه کاری

آجرچینی کوره
۲

گندله سازی توسعه فراگیر سناباد

آجرچینی کوره
۳

گندله سازی پاسارگاد شیراز

اجرای نسوزکاری
۴

گندله سازی پاسارگاد شیراز

۵

شرکت فراطرح نورد(نورد میلگرد کاسپین)

اجرای نسوزکاری