خدمات
_

خدمات ما

مشاوره

✓ مشاوره

✓ اجرا و نصب

✓ نظارت

✓ تعمیر و نگهداری

نظافت صنعتی و اداری

✓ معماری و طراحی فضای سبز

✓ محوطه‌سازی

✓ پیاده‌سازی خذمات فضای سبز

✓ خدمات باغبانی

خدمات فضای سبز

✓ شستشو و نظافت تجهیزات و ماشین آلات

✓ تمیز کردن شیشه و پنجره‌ها

✓ شستن مخازن لوله‌ها

✓ شستن قطعات

✓ رفت و روب خیابانها و محیط شرکتها

خدمات فنی و عمرانی

✓ جوشکاری

✓ تخریب

✓ جدول کشی

✓ بتن ریزی پیاده رو

✓ ساخت و ساز