درباره ما
_

ما که هستیم ؟

 

ماموریت ما:

در خدمات نسوز: ما خدماتی را ارایه خواهیم داد که نه علت خواب خط تولید باشیم و نه در برنامه ریزیها عامل محدود کننده زمان

و در نظافت صنعتی: گسترش بازار هدف خارج از استان یزد

خدمات ما:

خدمات اصلی این شرکت در زمینه نصب و اجرا، نظارت، تعمیر و مشاوره نسوزکاری با استانداردهای بینالمللی و همچنین نظافت صنعتی است. مشتریان ما تمامی سازمانهای ایرانی اعم از، دولتی و خصوصی است. با این وجود این شرکت افتخار خدمت به شرکتهای فولادی، گندلهسازیها، سیمانی و معدنی را به عنوان مهمترین مشتریان خود داشته و خواهد داشت. در راستای بقا، رشد و سودآوری مجموعه سعی بر استفاده از پیشرفتهترین فناوریها از طریق ارتباط با سازمانهای بینالمللی و به روزرسانی دانش و همچنین ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با سودی منصفانه است به طوری که منافع مشتریان، کارکنان، سرمایهگذاران و جامعه تامین شود.

ما بر این باوریم صداقت در کار، تعهد کاری و کسب رضایت مشتریان ارزشمندترین ثروت ماست. آنچه ما را از دیگر شرکتهای مشابه متمایز میکند قیمت منصفانه، سرعت و کیفیت کار در کنار تجربه 15 ساله مدیران و کارکنان توانمند میباشد. شرکت پارس پویا صنعت آسمان، به عنوان یک عضو کوچک از پیمانکاران ایرانی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود سعی

بر فقرزدایی از طریق کمک به سازمانهای مردم نهاد (سمن) در امور خیریه و اشتغال مولد دارد.

  • نسوزکاری
  • نظافت اداری و صنعتی
  • خدمات فضای سبز
  • خدمات فنی و عمرانی
تاریخچه ما
_

تاریخچه ما

اردیبهشت ۱۳۷۵

تجربه اولیه

به عنوان کارگر ساده از شرکت چینی مرجان قزوین داستان عشق به نسوز کاری و خدمات صنعتی آغاز شد

بهمن ۱۳۸۴

تجربه پیمانکاری نسوزکار

همکاری با شرکت ابداع‌گران صنعت در کارخانه کک سبز خرمشهر

آبان ۱۳۹۲

تجربه پیمانکاری نظافت صنعتی

قبول مسئولیت نظافت صنعتی به همراه نسوز کاری در شرکت صنعتی چادرملو-پامیدکو در گندلهسازی

اسفند ۱۳۹۴

پیدایش

تاسیس شرکت پارس پویا صنعت آسمان برای ارائه خدمات رسمی به سازمانهای ایرانی خصوصی و دولتی در زمینه نسوزکاری و نظافت صنعتی

تاریخچه ما
_

گواهینامه‌ها و افتخارات